Omul, societatea, statul. Categorii constituţionale perene

de ION GUCEAC

Anul apariției: 2017
 • Diverse
 • ISBN: 978-606-39-0030-3
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 224
 • Format: Academic
 • Taxe poștale(plată OP): 9,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 15,00 RON

La începutul secolului al XXI-lea, adesea relațiile societății, pe parcursul evoluției sale istorice, dintre viața (individuală și colectivă, în diversitatea formelor ei de manifestare) și normele juridice preiau un caracter neordinar.

Accelerarea timpului social și intensificarea gradului de comunicare sunt doar câțiva dintre factorii empirici ai acestui fenomen, ale cărui rădăcini puțin probabil că rezidă doar din salturile tehnologice și inovări. În opinia noastră, în dialectica existenței și conștiinței sociale, rolul principal trebuie să revină transformărilor care țin de natură omului. Totodată, la nivel de conștiință socială s-a încetățenit convingerea ca fiecare om are aceleași drepturi și libertăți ca și semenii săi, de o demnitate umană incontestabila. O astfel de societate nu este un gen de civilizație formată din consumatori pașnici, ci o civilizație de drept, în care sunt soluționate de comun acord cele mai importante probleme sociale, dar în raport cu litigiile și conflictele sociale, cu interesele și exigențele unor particulari. Creșterea extensivă a procesului de reglementare normativă a relațiilor sociale este una multidimensională și omniprezentă și nefiind generată de moftul sau ambiția persoanelor oficiale și nici o anomalie a statalitații. Acest proces, oricat de paradoxal ar părea, este determinat de tendința de a menține un dinamism social sănătos, de a satisface necesitatea societații în ordine stabilă, în securitate garantată și, prin urmare, dezvoltare durabilă.

În acest context se impune abordarea complexă a unor noțiuni fundamentale perene precum om, societate, stat, a căror elucidare suscită interesul perpetuu al tuturor celor care voiesc să persevereze în ale cunoașterii. Acest obiectiv necesită, în primul rând, o cercetare fundamentală, dar cu utilizarea elementelor aplicative, în al cărei areal s-ar intersecta filosofia, antropologia, sociologia și în special științele juridice (teoria și istoria dreptului, istoria doctrinelor juridice, dreptul constituțional etc.). O astfel de abordare este dictata de imperativul timpului de azi, care impune o „nouă pedagogie de învațare a dreptului”, asigurarea transcendenței și inovării în procesul de formare a viitorilor juriști. În linii mari, este cunoscut ca societatea și statul sunt în fața unor provocări generate de evoluția lumii contemporane, dintre care una este globalizarea ce a declanșat o serie de procese in plan politic, economic și juridic. Integrarea statelor în diverse asociații internaționale este o consecința imediata a acestui fenomen. În aceste circumstanțe apar numeroase intrebări, dintre care una este următoarea: În ce măsură societatea, în general și elita politica, administrativă și juridică in special, pot să corespundă rigorilor exigente ale apartenenței la astfel de asociații, cum este de exemplu Uniunea Europeană? Prima tentativă de a răspunde la aceasta intrebare ar fi chiar gradul de percepere a sensurilor pe care le au noțiunile fundamentale și categoriile-cheie utilizate in limbajul specific domeniului ce ține de organizarea societații în stat și conducerea politico-juridică a societății. În cazul în care nu vom utiliza o interpretare general acceptată a noțiunilor fundamentale din domeniul vizat riscăm să ne confruntăm cu o disensiune totală, soldată cu imposibilitatea de a avea un dialog social constructiv.

Produse similare

 1. Integrity in the Legal, Educational and Private Environment

  coperta

  The culture of integrity encompasses a global approach of all educational and cultural aspects in broad areas of humanities that foster trust through high professional and practiced skills, with standards of independence and...

 2. Integritatea în mediul juridic, educaţional şi privat

  coperta

   Cultura integritaţii cuprinde o abordare globală asupra tuturor aspectelor educaţionale şi culturale din arii largi ale ştiinţelor umaniste care cultivă încrederea prin înalte competenţe profesionale puse în practică cu...

 3. Constantin Rădulescu-Motru în cultura românească a secolului XX

  coperta

  In perioada 27-28 aprilie 2017, la Craiova, s-au desfașurat lucrarile Conferinței naționale „Constantin Radulescu-Motru in cultura romaneasca a secolului XX”. Coorganizatori ai acestei conferințe au fost Academia Oamenilor de...

 4. Viaţa prin ochii unui avocat

  coperta

  In scopul evadarii temporare din cutia socio-profesionala specifica și al revenirii cu softul actualizat, am inceput sa las, din cand in cand, pentru perioade relativ scurte, preocuparile de natura strict juridica și sa scriu...

 5. Mai mult decât un avocat

  coperta

  Andreea și Alina Șerban – mai mult decat doua avocate… Alina Maria și Andreea Oana Șerban probeaza succesul Metodei DFL prin experiența multi-pasionala, credința lor și modul sanatos de viața. Absolvente de Drept, cu Master in...

 6. Contracte. Contractul de credit bancar, Răspunderea contractuală, Răspunderea delictuală, Asociaţii

  coperta

  Lucrarea intitulata „Contracte” este destinata instituției cu același nume și include hotarari judecatorești de actualitate privind probleme ridicate de cel mai disputat tip de contract, și anume contractul de credit bancar, dar...

Cele mai vândute