Tratat de contracte civile. Potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, Codului penal şi Codului de procedură penală Volumul I

de Oliviu Puie

Decembrie 2017

Anul apariției: 2017
 • Drept civil şi procedură civilă
 • ISBN: 978-606-39-0165-2
 • Editura: Universul Juridic
 • Pagini: 900
 • Format: Academic
 • Taxe poștale(plată OP): 13,00 RON
 • Taxe poștale(plată ramburs): 18,00 RON
 • În stoc
 • Preţ cu TVA: 149,00 RON
 • cumpără

"Lucrarea intitulată „Tratat de contracte civile” se distinge ca fiind cea mai complexă şi interdisciplinară lucrare care analizează materia contractelor civile în ambianţa controversatei şi neinspiratei concepţii moniste consacrate de noul Cod civil, precum şi ca unică lucrare care analizează această materie din perspectiva tuturor noilor Coduri (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul penal şi Codul de procedură penală).

Prin complexitatea şi amploarea sa, lucrarea încearcă să reliefeze necesitatea pregnantă a unei noi maniere de abordare a materiei contractelor civile, care nu pot fi tratate doar din perspectiva normelor generale şi a unor norme speciale impuse de concepţia monistă consacrată de noul Cod civil, disociat de ansamblul edificiului normativ care are implicaţii majore în această materie.

Pe de altă parte, lucrarea analizează nu numai contractele civile speciale reglementate de Codul civil, ci şi alte tipuri de contractate, larg uzitate în practică, ce din nefericire nu şi-au găsit o reglementare expresă prin dispoziţiile Codului civil, precum: creditul bancar şi contractul de împrumut bancar, contractul de leasing, acestea fiind reglementate prin acte normative speciale.

Corespunzând exigenţelor ştiinţifice ale unui tratat, ambele volume ale lucrarii analizează într-o variantă substanţial modificată, completată şi revizuită contractele civile speciale care au fost analizate în lucrarea „Contractele civile în contextul noului Cod civil şi al noului Cod de procedură civilă”, aparută la Editura Universul Juridic în 2014, la care se adaugă celelalte contracte civile speciale reglementate de Codul civil şi alte tipuri de contracte care nu sunt reglementate de Codul civil, făcând obiectul unor acte normative speciale.

Prezentul volum, după o analiză complexă a implicaţiilor noilor Coduri în materia contractelor civile, tratează într-o manieră complexă şi interdisciplinară, raportată la ansamblul legislaţiei naţionale, precum şi al jurisprudenţei naţionale, convenţionale şi unionale, următoarele contracte: contractul de vânzare-cumpărare, cu unele dintre varietăţile sale mai puţin abordate din punct de vedere al normelor de drept substanţial şi procedural în literatura juridică (vânzarea de acţiuni, părţi sociale, titluri de credit, masă lemnoasă, imobile care fac obiectul legilor funciare cu caracter reparatoriu, imobile aparţinând domeniului privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale etc.); contractul de schimb; contractul de donaţie; contractul de locaţiune, cu varietăţile sale; contractul de leasing, contract complex, larg uzitat în practică şi care se bucura de o amplă reglementare în noul Cod fiscal şi în alte acte normative speciale.

Prin amploarea, complexitatea şi vasta documentare în elaborarea acestui tratat, apreciem că acesta va constitui un instrument indispensabil de lucru atât pentru magistraţi şi alţi practicieni ai dreptului, cât şi pentru cadrele didactice universitare şi studenţi."


Produse similare

 1. Codul civil. Codul de procedură civilă - Ediția a 5-a actualizată la 4 februarie 2018

  coperta

  Conţine:Legea de aplicare;Reglementări anterioare;Legislaţie conexă;Decizii ale Curţii Constituţionale;Recursuri în interesul legii;Hotărâri prealabile;Index

 2. Codul civil - Ediția a 8-a actualizată la 4 februarie 2018

  coperta

  Conţine:Legea de aplicare;Reglementări anterioare;Legislaţie conexă;Decizii ale Curţii Constituţionale;Recursuri în interesul legii;Hotărâri prealabile;Index

 3. Dreptul proprietatii intelectuale. Bibliografie selectiva

  coperta

  Comentariile asupra prezentei ediții a lucrarii „Dreptul proprietații intelectuale. Bibliografie selectiva” cred ca vor fi diverse. Dincolo, insa, de eventualele vorbe bune sau de criticile ce se vor aduce carții de fața, sunt...

 4. Tratat de contracte civile. Potrivit Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, Codului penal şi Codului de procedură penală Volumul II -Ianuarie 2018

  coperta

  "Volumul al doilea al lucrării intitulate „Tratat de contracte civile” se remarcă, la fel ca şi primul volum, ca fiind cea mai complexă şi interdisciplinară lucrare care analizează materia contractelor civile în ambianţa...

 5. Codul civil. Legislaţie consolidată şi index: 10 ianuarie 2018

  coperta

  Ediția 3 a lucrării Codul civil. Legislaţie consolidată şi index. 10 ianuarie 2018, îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu și tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, cuprinde Codul civil (Legea nr. 287/2009), actualizat...

Cele mai vândute